0

Een verhoord gebed

Gepost door Dineke van Kooten op 28 april 2011 in Pastoraat

Ik vroeg om kracht – en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken Ik vroeg om wijsheid – en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen  Ik vroeg om voorspoed – en God gaf me hersens en spieren om mee te werken Ik vroeg om moed – en God gaf me gevaren om te overwinnen Ik vroeg om liefde – en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen Ik vroeg om […]

Tags: , , ,

 
0

Losmaking

Gepost door Dineke van Kooten op 25 april 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), door Uw genade bevrijd ik mijzelf vandaag van de schaduw die ……………………… over mij geworpen heeft en van de greep waarin hij/zij mij heeft vastgehouden (de persoon wordt genoemd en ook zo precies mogelijk het aangeklaagde feit, die aan de basis van de kwetsbaar is). Ik plaats Uw kruis, Heer Jezus, tussen deze persoon en […]

Tags: , , , ,

 
0

03 – onderkoning Jozef (b)

Gepost door Dineke van Kooten op 24 april 2011 in Egypte - Woestijn - Kanaan, Egypte - Woestijn - Kanaän

Wat zegt dit Bijbelgedeelte mij? Hoe stevig staan wij in onze schoenen in situaties waarin wij de macht hebben? Zijn wij dan ook rechtvaardigen of maken wij van de situatie gebruik, omdat we wel gek zijn als we dat niet zouden doen. Veelal zien we dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Dat is niet alleen in politieke situaties zo (heel duidelijk te zien in de Afrikaanse landen), maar vaak ook in gezinssituaties. De ene broer […]

Tags: , , , , ,

 
0

Theresia van Avila (3)

Gepost door Dineke van Kooten op 21 april 2011 in Schrijvers

Theresia van Avila (haar betekenis voor ons) auteur: Carlos Noyen, ocd Bron: “Bij de Bron van Elia” website: http://www.karmel.be/ 1. Het centrum verlegd   Teresa van Avila is voor veel mensen hét type van de visionaire en extatische mystica. Niet zelden wordt mystieke ervaring gelijkgesteld met buitengewone fenomenen. Tot op de dag van vandaag leeft een nieuwsgierige belangstelling voor uitzonderlijke religieuze ervaringen. Anderzijds worden visioenen en extases ook sterk gerelativeerd als randfenomenen in het geloofsleven, komend uit een andere cultuur […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Theorie – Sternberg

Gepost door Dineke van Kooten op 20 april 2011 in Theorie

“Intelligence is defined in terms of the ability to achieve success in life in terms of one’s personal standards, within one’s sociocultural context. One’s ability to achieve success depends on capitalizing on one’s strengths and correcting or compensating for one’s weaknesses. One is successfully intelligent by virtue of how one adapts to, shapes, and selects environments. Success is attained through a balance of analytical, creative and practical abilities” (Sternberg, 2003) Steeds meer in opkomst is het cognitieve model van Sternberg […]

Tags: ,

 
0

Zoek eerst … – luisterend bidden (4)

Gepost door Dineke van Kooten op 19 april 2011 in Pastoraat

Zoek eerst het Koninkrijk van God… Zo zoekend, zo biddend, zo mediterend, zo in Gods aanwezigheid gaan staan, doen mij Gods stem verstaan. En dan ga ik luisterend ontdekken hoe Hij van mij houdt; hoe Hij mij in alle dingen de weg wijst. Hoe Hij er naar uitziet om mij te ontmoeten. Ik moest wel leren mijn voorstellingsvermogen te richten op Gods Woord, mij te vullen met Gods Woord, de wanden van mijn hart te bekleden met Gods woord. Daarin […]

Tags: , , , ,

 
0

Coachen is als een digitaal kompas

Gepost door Dineke van Kooten op 18 april 2011 in Coaching

Coachen zou je kunnen vergelijken met een digitaal kompas. Een digitaal kompas bestaat uit: een kompas, een hoogtemeter, een barometer en een thermometer. Dineke Sinke www.emmauspastoraat.nl/blog/

Tags: , , , ,

 
0

Vergeving voor mijzelf

Gepost door Dineke van Kooten op 18 april 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), In mijn verwonding heb ik gezondigd. Mijn hart heeft boosheid, wrok, bitterheid, haat, zelfs moordzuchtige gedachten ten opzichte van mijzelf en mijn belagers gekend. Ik belijd deze zonden. In Jezus’naam, aan de voet van het kruis, smeek ik U om vergeving en bevrijding. Ik leg mijn zonden aan de voet van Uw kruis neer. Ik […]

Tags: , , , , , , ,

 
0

03 – het medische circuit

Gepost door Dineke van Kooten op 17 april 2011 in 01 Ziek worden

Thuis Toen kwam voor mij de tijd, dat ik thuis kwam te zitten. Ik moest mij voor langere tijd ziekmelden, want een dagje of twee dagen thuis hielpen niet meer. Stapje voor stapje moest ik steeds meer opgeven. Mijn lopen bestond uit schuifelen, voetje voor voetje. Mijn voet optillen was een bijna onuitvoerbare klus. Aangezien mijn werkplek op de tweede verdieping was en de secretaresses op de begane grond hun stek hadden, werd de trap – die ik normaliter op […]

Tags: , , , , ,

 Copyright © 2021 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website