0

Delirious? – Jesus’ Blood

Gepost door Dineke van Kooten op 28 juli 2011 in Christelijke muziek

Delirious? – Jesus’ Blood Delirious? – Jesus\’ blood There’s a secret I must tell Of all the love I’ve found And it’s hidden in my heart The day you tore my world apart Hallelujah, King forever, friend and Saviour Jesus’ blood never fails me, Jesus’ blood never fails me, Jesus’ blood, Jesus’ blood And this secret, it will run To the corners of the earth Where every woman, every son Will carry high their chains undone Hallelujah, King forever, friend […]

Tags: ,

 
0

Onze Vader

Gepost door Dineke van Kooten op 26 juli 2011 in Van anderen

 ONZE VADERBidder: Onze Vader die… God: Ja? Bidder: Wil je me alsjeblieft niet storen! Ik bid. God: Maar je riep Me. Bidder: Riep ik U? Ik riep U helemaal niet. Ik was aan het bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt… God: Zie je wel, je deed het weer. Bidder: Wat deed ik? God: Je riep Mij. Je zei: “Onze Vader die in de hemelen zijt”. Hier ben Ik. Wat is er? Bidder: Maar ik bedoelde daar helemaal niets […]

Tags: ,

 
0

10 – meeleven en pastoraat

Gepost door Dineke van Kooten op 24 juli 2011 in 01 Ziek worden

Meeleven In dit eerste jaar van mijn ziekte kwam ik sociaal aan meeleven niets te kort. Omdat die tijd voor mij vooral overleven was, vond ik het wel lastig. Mensen stelden veel vragen, waarop ik vaak het antwoord niet wist of niet wilde weten. Eigenlijk was het anders: mensen stelden niet veel vragen, ze vulden vooral veel voor mij in. Mensen praatte over mijn situatie alsof het allemaal wel meeviel. Met geruststellende opmerkingen wezen mensen mij op de positieve feiten: […]

Tags: , , , ,

 
0

Verklaringen van verschillen tussen mannen en vrouwen.

Gepost door Dineke van Kooten op 21 juli 2011 in Mannen - vrouwen

Verklaringen van verschillen tussen mannen en vrouwen.   Waarom kan een vrouw beter liegen dan een man? Aangezien vrouwen tijdens het communiceren meer letten op de lichaamstaal van de andere persoon kunnen vrouwen feilloos waarnemen dat de man staat te liegen. Dit komt ook doordat haar beide hersenhelften beter samenwerken waardoor ze sneller in staat is verbanden te leggen tussen het gesproken woord en de visuele informatie. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen en de meeste mannen begrijpen dan ook niet waarom […]

Tags: , , ,

 
0

05 – Israel in Egypte onderdrukt (b)

Gepost door Dineke van Kooten op 19 juli 2011 in Egypte - Woestijn - Kanaan, Egypte - Woestijn - Kanaän

Praktijkvoorbeelden Regelmatig kom ik mensen tegen, die genieten van het leven. Ze zijn geheel gefocust op hun positie ten opzicht van anderen en de wereld. Ze ontkennen in alle toonaarden dat ze struikelblokken in hun leven kennen. In hun jeugd hebben ze géén kwetsuur opgelopen: het ging goed thuis en op school. Na enig praten komt dan naar voren dat ze zo’n loyaliteit naar hun ouders hebben, dat ze die voor heilig verklaren. “Nee, mijn ouders waren zó lief en […]

Tags: , , , , , , ,

 
0

Oswald J. Chambers

Gepost door Dineke van Kooten op 17 juli 2011 in Schrijvers

Oswald J. Chambers (geboren 24 Juli, 1874 in Aberdeen, Schotland; gestorven November 15, 1917 in Egypte) was een prominente vroeg twintigste eeuw Schotse Protestantse Christelijke dominee en leraar, bekend als auteur van alom gelezen My Utmost for His Highest (in het Nederlands: geheel voor Hem, bijbels dagboek). Hij werd geboren in een familie met godsvruchtige Doopsgezinde ouders. In zijn tienerjaren kwam ij tot bekering onder de prediking van Charles Haddon Spurgeon. Voor Chambers was het niet de bedoeling om theologie […]

Tags: , ,

 
0

09 – zoektocht huisarts

Gepost door Dineke van Kooten op 10 juli 2011 in 01 Ziek worden

Eindelijk thuis In deze dagen was er een programma op de televisie met dr. Henri Nouwen over zijn boek “Eindelijk thuis”. In mijn dagboekje zit een stukje uit het programmablad geplakt. Het was het eerste stukje waarin ik iets liet zien van wat me bezighield, na bladzijden vol met wie er had gebeld, wie er op bezoek was geweest en wie er een kaart had gestuurd. Op dit blaadje staat: “Wij zoeken voortdurend naar het antwoord op de vraag ‘Wie […]

Tags: , , , ,

 
0

Geheel voor Hem, bijbels dagboek

Gepost door Dineke van Kooten op 6 juli 2011 in Studieboeken, Uitleg

Oswald J. Chambers,  ‘geheel voor Hem, bijbels dagboek’, [vertaling van My Utmost for His Highest uit 1927 door D. Ringnalda/B. Kamphuis] Kok Kampen, 2001, ISBN 90 435 0331 2, 399 p., p. 204 – 6 juli   Titel: Visioenen worden werkelijkheid Tekst:Jesaja 35: 7 Het dorstige land zal tot waterbronnen worden. Voordat iets werkelijkheid wordt, zien we het altijd eerst als droombeeld. Als we ons er bewust van worden dat, hoewel het visioen werkelijkheid is, het niet werkelijk is in […]

Tags: , , , , , ,

 
0

05 – Israel in Egypte onderdrukt (a)

Gepost door Dineke van Kooten op 6 juli 2011 in Egypte - Woestijn - Kanaan, Egypte - Woestijn - Kanaän

Israël in Egypte onderdrukt (Exodus 1:1-22) Het Bijbelboek Exodus (Sjemot) beschrijft 140 jaar. Dit boek opent met de namen van de elf zonen van Israël die samen met hem naar Egypte zijn gekomen (, wat Jozef is er al): Ruben, Simeon, Levi, Juda[i], Issachar, Zebulon (dit zijn de kinderen van Lea), Benjamin (dit is het 2de kind van Rachel), Dan, Naftali (dit zijn de kinderen van Rachels slavin Bilha), Gad en Aser (dit zijn de kinderen van Lea’s slavin Zilpa). […]

Tags: , ,

 Copyright © 2021 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website