0

“Waar is God gebleven? Hoogbegaafdheid en religie: kritiek én verdieping”

Geplaatst door Dineke van Kooten op 5 mei 2011 in Hoogbegaafd, Theorie

Jethro Zevenbergen en Eleonoor van Gerven, “Waar is God gebleven?Hoogbegaafdheid en religie: kritiek én verdieping” “Talent; onafhankelijk tijdschrift over hoofdbegaafdheid”, jaargang 2, nr. 7, 2000 Hoogbegaafde kinderen zijn vaak kritische denkers bij uitstek. Een van de opvoedkundige terreinen waarop dit fricties kan opleveren is dat van de religieuze opvoeding. Menig gelovig ouder met een begaafd kind wordt door zijn kind al snel op de vingers getikt: geloof is een soort ‘stel dat’ situatie en lang niet alle begaafde kinderen kunnen […]

Tags: , , , , , , ,

 
0

Theorie – Sternberg

Geplaatst door Dineke van Kooten op 20 april 2011 in Theorie

“Intelligence is defined in terms of the ability to achieve success in life in terms of one’s personal standards, within one’s sociocultural context. One’s ability to achieve success depends on capitalizing on one’s strengths and correcting or compensating for one’s weaknesses. One is successfully intelligent by virtue of how one adapts to, shapes, and selects environments. Success is attained through a balance of analytical, creative and practical abilities” (Sternberg, 2003) Steeds meer in opkomst is het cognitieve model van Sternberg […]

Tags: ,

 
0

Theorie – François Gagné

Geplaatst door Dineke van Kooten op 6 april 2011 in Theorie

Ook de Canadees François Gagné geeft de interactie tussen de verschillende factoren aan. De aanleg (Aptitude domains) is genetisch bepaald. De intrapersoonlijke- (Intrapersonals Catalysts) en omgevings Environmental Catalysts) factoren bepalen samen hoe de aanleg zich zal ontwikkelen. Francois Gagné (2008) koos voor een model dat de intrapersoonlijke kenmerken van hoogbegaafdheid meer centraal stelt dan alleen het gegeven ‘hoogbegaafdheid’, ‘talent’en ‘kans’. Hij stelt dat intrapersoonlijke kenmerken zoals fysieke uitingen (karakter, handicaps, gezondheid, et cetera), motivatie, beweging (doorzettingsvermogen, inzet, volhardendheid), persoonlijk management […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
1

Theorie – Howard Gardner

Geplaatst door Dineke van Kooten op 16 maart 2011 in Theorie

Dr. H.J. Gardner werkte in het Boston Veterans Aministration Medical Center met mensen die hersenbeschadigingen hadden opgelopen. Het viel hem op dat er een verband bestond tussen de plaats van de beschadiging in de hersenen en het verlies van functie dat ontstond. Bijvoorbeeld beschadiging van de frontale hersenkwabben leidt wel tot moeilijkheden met het gebruik van grammatica tijdens het spreken maar heeft geen invloed op begrijpen wat er gezegd wordt. Bij nader onderzoek bleken veel specifieke vaardigheden verbonden te zijn […]

Tags: , , , , , , , , , ,

 
0

Theorie – Kurt Heller

Geplaatst door Dineke van Kooten op 3 maart 2011 in Theorie

In de meest recente ontwikkelingen op het vlak van hoogbegaafdheid wordt nog een stapje verdergegaan onder de vorm van het van Heller synthese van de hoger aangegeven modellen enerzijds en de theorie over de meervoudige intelligentie van Gardner (1983) anderzijds. In deze theorie vermeldt Howard Gardner (2003) acht vormen van meervoudige intelligentie, met name:         de logisch-mathematische, de ruimtelijke, de taalkundige, de lichamelijke, de muzikale, de naturalistische, de interpersoonlijke en de intrapersoonlijke.     Kurt Heller breidde zijn […]

Tags: , , , , , ,

 
0

Theorie – Franz Mönks (1975)

Geplaatst door Dineke van Kooten op 16 februari 2011 in Theorie

Mönks (1985) voegde hieraan de zogenaamde omgevingsfactoren toe want persoonlijkheidskenmerken alleen zijn niet voldoende om het hoogbegaafde potentieel daadwerkelijk tot prestaties te laten komen. Hieruit resulteerde Mönks’ multifactorenmodel (zie onderstaande figuur) waaraan naast de persoonlijkheidskenmerken aangegeven door Renzulli, de omgevingsfactoren gezin, school en peers (ontwikkelingsgelijken) werden toegevoegd. De grote verdienste van het model van Mönks bestaat in het belang dat hij hecht aan enerzijds de persoonlijkheidskenmerken (gebaseerd op Renzulli) en anderzijds de omgevingsfactoren. (met dank aan Tessa Kieboom)

Tags: , , , , , , ,

 
0

Theorie – Joseph Renzulli

Geplaatst door Dineke van Kooten op 3 februari 2011 in Theorie

Het triadisch model van Renzulli (1975) bracht de eerste inzichten met zich mee waar hij naast bijzondere capaciteiten evenveel belang hechtte aan creativiteit en motivatie. Onder bijzondere capaciteiten verstaan we zowel intellectuele capaciteiten (hoogbegaafd) als muziek, sport (hooggetalenteerd). Creativiteit moet in deze context begrepen worden als het vermogen om divergent te kunnen denken (Span & Nelissen, 2000) en om strategische en creatieve denk- en oplossingsmethodes te kunnen aanreiken. Motivatie betekent de wil en het doorzettingsvermogen om zich vast te bijten […]

Tags: , , , , , ,

 
0

Theorie – Lewis Terman

Geplaatst door Dineke van Kooten op 20 januari 2011 in Theorie

In 1912 heeft de Amerikaanse psycholoog Lewis Terman (1877-1956) van de Stanford Universiteit samen met één van zijn studenten een revisie, de Engelstalige Stanford-Binet test, gepubliceerd van de Binet-test. Lewis Terman geloofde dat intelligentie erfelijk was en dat er niet genoeg hoogbegaafde kinderen geproduceerd werden. Tevens geloofde hij dat vele ideeën die mensen hadden rond hoogbegaafdheid, verkeerd waren. Om zijn ideeën te bewijzen, zette Terman een longitudinale studie op waarbij hij 1528 kinderen (672 meisjes en 856 jongens) tussen 8 en […]

Tags: , , , , , ,

 
0

Theorie – Alfred Binet

Geplaatst door Dineke van Kooten op 6 januari 2011 in Theorie

Het denken rond intelligentie is gestart aan het einde van de negentiende eeuw en het was de Fransman Alfred Binet die de eerste intelligentietest opstelde. Deze test is ontwikkeld omwille van militaire redenen en bestond alleen in het Frans. Hieruit bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de intelligentie van individuen waardoor de interesse voor de  topscores van een intelligentietest bij een aantal wetenschappers werd aangewakkerd. (met dank aan Tessa Kieboom)

Tags: , , ,

 Copyright © 2021 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website