Door het evangelie heel worden

Geplaatst door Dineke van Kooten op 13 april 2011 in Bijbel, Pastoraat, Studieboeken

Volgens Simone Pacot nodigt het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten ons uit aan een proces te beginnen, dat uitgaat van de Bijbel en van de boodschap en het leven van Christus.

Wie aan dit proces begint, maakt in het hart zelf van zijn persoonlijke werkelijkheid kennis met de barmhartigheid van de levende God. We leren dan hoe we de genade van Christus de kans kunnen geven om door te dringen tot het hart zelf van onze diepste en oudste kwetsuren en hoe we ons door die genade uit de graven kunnen laten leiden waarin we onszelf hebben opgesloten.

Dag aan dag zullen we ervaren wat het is om op een gezonde manier samen te werken met de Heilige Geest, wiens functie inhoudt dat Hij heel ons mens-zijn tot leven wekt.

Zo zullen we stukje bij beetje onze innerlijke verbrokkeling kwijtraken,

stellen we orde op zaken overeenkomstig de manier waarop God het leven heeft ingericht,

zijn we langzaam maar zeker onderweg naar de eenheid van ons menselijk wezen.

Als we onze tocht wat schematisch willen voorstellen (zie ook de blog: de weg naar beneden en omhoog), dan zouden we allereerst kunnen spreken van een weg omlaag naar onze diepste diepten. We maken een begin met deze weg door ons innerlijk open te stellen voor Christus’ levende aanwezigheid en voor het licht van de Heilige Geest. Daarmee breekt de tijd aan:

* om onze levensgeschiedenis onder woorden te brengen,

* om uit te drukken wat er allemaal gebeurd is,

* om te erkennen welke kwetsuur of kwetsuren we hebben opgelopen,

* om na te gaan wat voor invloed die op ons gehad kunnen hebben en

* hoe wij op hen hebben gereageerd.

De vragen die we mogen beantwoorden:

– Hebben we onze kwetsuren duidelijk aan het licht gebracht en benoemd?

– Hoe zijn we omgegaan met de gevoelens die elke kwetsuur oproept?

– Wat hebben we met onze gevoelens gedaan?

– Hoe kunnen we hen doorleven in het kader van ons dagelijks leven?

Dit zijn allemaal vragen die we niet uit de weg mogen gaan, omdat het doorleven van onze gevoelens ons voor een essentiële vraag plaatst: hoe gaan we om met onze woelige en turbulente menselijke natuur in onze hoedanigheid van zonen en dochters van God, als mannen en vrouwen die bewoond worden door de Geest van de levende God?

Simone Pacot schrijft daarover in haar boeken:
– “Tot in onze diepste diepten: het evangelie ter harte nemen”, Carmelitana Gent, 2003, ISBN 90–76671-42-7, 251 p.
– “Kom weer tot Leven!: het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten”, Carmelitana Gent, 2004, ISBN 90-76671-53-7, 264 p.
– “Durf het nieuw leven aan!; op weg naar Pasen”, Carmelitana Gent, 2005, ISBN 90-76671-59-1, 375 p.
– “Open je deuren voor de Geest”, Carmelitana Gent, 2010 ISBN 978-90-76671-77-2, 148 p.

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 Copyright © 2021 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website