Henri Nouwen – Liefs, Henri

Geplaatst door Dineke van Kooten op 25 juni 2017 in 02 Ziek zijn, Boeken, Schrijvers

Het nieuwe boek van Henri Nouwen is uit!
“Liefs, Henri; Brieven over vriendschap, geloof en spiritueel leven”
Uitgegeven bij Lannoo
in 2017, ISBN 9789401436281
302 pagina’s.

Uit zijn 5000 brieven is een selectie gemaakt van 200 brieven.
Een van die brieven is aan mij en staat op pagina 270 en 271 van dit boek.

“Vlak voor hij aan een sabbatjaar begint, schrijft Henri aan een Nederlandse vrouw die hem om raad heeft gevraagd voor haar gebedsleven.
6 september 1995

Beste Dineke,

Veel dank voor je heel open en directe, persoonlijke en stimulerende brief. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik je in het Engels schrijf, dan kan mijn secretaresse het leesbaar voor je typen.
Bedankt allereerst voor het vertrouwen dat je me geeft door te vertellen wat je doormaakt. Je zult wel beseffen dat ik geen precies antwoord heb op al je vragen, maar ik ontvang je vragen meer als een uitnodiging tot contact tussen twee zoekende christenen, dan als een vraag om uitsluitsel over bepaalde kwesties.
Ik wil je met deze brief vooral aanmoedigen een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen. ‘God’ is altijd zo ver weg en dat geeft problemen! God wordt hoog en almachtig enz. genoemd. Jezus daarentegen is ‘God met ons’, kwetsbaar en zwak, afhankelijk en heel benaderbaar. Jezus is God die ons nodig heeft en ons vraagt om liefde: ‘Houd je van me? Houd je van me? Houd je van me?’ Kijk naar Jezus wanneer je bidt. Jezus zegt: ‘Kom bij mij, jullie allemaal die belast en beladen zijn, en ik zal jullie rust geven – want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’
Aan jou wordt vooral gevraagd jouw lasten te verbinden met Gods lasten, die je Jezus ziet dragen, en zo de ‘nieuwe’ last te gaan voelen als een lichte last. Op die manier wordt jouw hart met dat van Jezus verbonden. In die intieme verbondenheid kun je vragen wat je maar wilt, en dan krijg je een echt antwoord, dat je meer schenkt dan je ooit had kunnen vragen.
Mijn eigen gebedsleven is tamelijk eenvoudig. Ik kijk simpelweg naar Jezus en zeg: ‘Heer Jezus Christus, ontferm U over mij.’ Ontferming is een tedere uitdrukking, je vraagt niet om medelijden, maar om een troostende en bemoedigende omhelzing. Als je dat gebed vaak en vanuit je hart zegt, zul je veel genade ervaren.
Een andere manier om te bidden is het lezen van het Evangelie van de dag (opzoeken met een lectionarium) en eenvoudig kijken met een innerlijk oog wat het verhaal te zeggen heeft. Zo kan Jezus je begeleiden op je levensweg.
Ten slotte: als je je eigen lijden verbindt met het lijden van Jezus, verbind je het ook met het lijden van de hele wereld. Omdat Jezus de pijn van heel de mensheid in zijn hart draagt. Op die manier staat ons leven steeds meer open voor anderen, niet alleen voor je man en dochter, maar voor alle mensen. Zo neem je deel aan Gods verlossingswerk.
Nog even iets over mijzelf. Na negen jaar in de Daybreak-gemeenschap heb ik een sabbatjaar gekregen, dat ik voor het merendeel zal doorbrengen in Boston. Als je wilt schrijven, doe dat dan naar Toronto (Richmond Hill), je brief wordt doorgestuurd.
Ik denk met veel genegenheid aan je en bid voor je. We blijven in contact.

je
Henri J.M. Nouwen”

==============

Toen ik in 1995 zijn brief ontving, was ik net 3 jaar ziek en had net (1994) te horen gekregen dat ik niet meer beter zou worden. Ik was eigenlijk een beetje boos op dit antwoord van Henri Nouwen. Voor mij was het op dat moment een standaard-antwoord. Ik vond het zo’n dooddoener, dat ik zelfs zijn uitnodiging om in contact te blijven, niet serieus nam. Helaas overleed hij het jaar daarop.
Toen ik 20 jaar later, in 2015, deze brief voor de Engelse versie (gepubliceerd in 2016 onder de titel “Love, Henri”) weer onder ogen kreeg, ontdekte ik dat alles wat Henri mij geadviseerd had bij mij door de tijd heen werkelijkheid is geworden. Toen ook zag ik pas hoe serieus hij mij uitnodigde. Hoe verblind kun je zijn en daardoor blind zijn voor dat wat je aangereikt wordt!

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Tags: , , , , ,

 Copyright © 2021 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website