Hoe onszelf openen voor het evangelie van Jezus Christus

Geplaatst door Dineke van Kooten op 13 mei 2011 in Bijbel, Pastoraat, Studieboeken

Simone PacotHoe onszelf openen voor het evangelie van Jezus Christus

 

Simone Pacot zegt in haar boek “Tot in onze diepste diepten; het evangelie ter hart nemen”: We maken vaak genoeg iets mee, dat een van onze zwakke plekken aan het licht brengt. Als dit een van de kwetsuren uit onze levensgeschiedenis is die we nooit goed hebben verwerkt, dan bestaat het risico dat onze reactie in geen verhouding staat tot datgene wat er feitelijk gebeurt.

Wat valt hieraan te doen?

-> Meestal bidden we om van de symptomen van onze euvels genezen te worden, terwijl we de eigenlijke problemen onaangeroerd laten. Dan gaan we denken dat we in ons geloof te kort schieten en geven we toe aan ontmoediging en uitputting.

 

In mijn Emmaüs praktijk zie ik regelmatig mensen uit de evangelische hoek die met elkaar bidden om bevrijding en zich van de geesten van angst en zorg, al biddend, ontdoen. Ze raken daardoor zo ontmoedigt en uitgeput, omdat die geest maar niet weggaat. Als we dan samen de symptomen onderzoeken blijkt het geen geest van buiten te zijn, maar gedachten, ervaringen, overlevingsmechanismen van binnen. Als wie die weg gaan, is genezing en bevrijding op dat punt definitief.

 

-> Velen zullen echter een diepe genezing ondervinden en tot bewustwording en vrede komen, wanneer ze in hun leven een aantal wezenlijk bakens (zie item “bakens” op deze blog) herontdekken, die in hen in hun hoedanigheid als zonen en dochters van God zullen bevestigen.

WANT, wanneer we werkelijk inzicht krijgen in:

* het Woord van God en

* de grote wetten van het leven (zie item “vijf levenswetten” op deze blog)

WANT, wanneer we zorg dragen voor de drie elementen van ons mens-zijn, nl:

* ons lichaam

* onze ziel of psyche (dwz onze gevoelens, emoties en aandoeningen)

* onze geest (oftewel ons diepe hart)

En aan elk weer zijn plaats (terug) geven, waarbij we ze door

– de Geest tot nieuw leven laten wekken

– Christus laten bewonen

WANT, wanneer we tenslotte heel onze levensgeschiedenis openen voor het licht van God.

DAN:

* zullen we van onze innerlijke verbrokkeling verlost worden en

* zal ons leven weer zin en betekenis krijgen.

=> Deze weg is eenvoudig EN ligt binnen ieders bereik (Deuteronomium 30: 11-14)

 

Allereerst je openen voor de Heilige Geest is God toestemming geven om te laten zien welke belemmeringen er nog in je leven zijn. Je wordt dan alert op je eigen reacties in tal van situaties. Als die ontdekking er is, dan kan je Jezus Christus uitnodigen in die kwetsuur en vragen wat Zijn inzicht is en Zijn waarheid is over deze situatie. Dan komt er ruimte voor genezing, doordat Zijn woord de situatie herschrijft.

 

Het eerste deel van dit boek gaat over hoe we ons kunnen openen voor de Heilige Geest; het tweede deel gaat over onze kwetsuren; het derde deel over hoe God ons weer opbouwt en het vierde over vergeving ontvangen en vergeving geven.

 

N.a.v.: “Tot in onze diepste diepten; het evangelie ter harte nemen”; deel 1; Simone Pacot; Carmelitana Gent 2003, ISBN 90-76671-42-7, 250 p.

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Tags: , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 Copyright © 2020 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website