Jezelf kennen – deel II

Geplaatst door Dineke van Kooten op 12 februari 2012 in II - Cursus
Leer jezelf kennen in het licht van God – deel II
- aan de hand van het gedachtegoed van Simone Pacot -
Heel wat mensen weten geen raad met de psychologische kant van hun bestaan. Ze weten niet wie ze ten diepste zijn, laat staan wat hun diepe verlangens zijn. Heel
wat mensen weten veelal niet hoe je met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om
moet gaan en proberen die onderwerpen vruchteloos te negeren of te bestrijden.
Voor veel mensen zijn kwetsuren uit het verleden een gesloten boek en ze weten
niet hoe het hun dagelijks leven (onbewust) beperkt en in de weg staat.
De bijbel heeft op al die levensaspecten een eerlijk en helder antwoord. Een
antwoord dat vol is van genade en genezing.
Deze cursus zal handvatten bieden om ten volle mens te zijn en aangeven hoe de
bijbel leert om met de worstelingen van het leven om te gaan.
De leidraad is het tweede boek van Simone Pacot: “Kom weer tot leven! Het
doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten”.
Verder put de cursusleider uit haar ruime ervaring als pastor, coach en trainer bij
Emmaüs Coaching en als mens.
De onderwerpen van de dertien avonden – overeenkomstig dit tweede boek van Simone Pacot –  zijn:
Ø Inleiding (Ik geef je het leven: LEEF!) (1 en 2)
Ø Eerste wet van het leven : Kies voor het leven (3)
Ø Tweede wet van het leven: Aanvaard je mens-zijn (4 t/m
6)
Ø Derde wet van het leven: De ontplooiing van ieders
specifieke identiteit in God en in een gezonde relatie met de ander (7 t/m 9)
Ø Vierde wet van het leven: Op zoek naar de eenheid van de
persoon, de tempel van de levende God (10 en 11)
Ø Vijfde wet van het leven: Ontdek je vruchtbaarheid en
gaven (12)
Ø Samenvatting: Onze weg in het leven van alledag (13)
De avonden bestaan uit:
- een korte Bijbeloverdenking
- de inhoud van het hoofdstuk van het boek, gekoppeld aan theorie en de Bijbel
- oefening
- gebed
- muziek – lied
- voor wie wil: huiswerk om het proces op gang te brengen en te houden.
De cursus bestaat uit:
* 13 avonden, 20:00-22:00 uur
* Min 5; max 10 personen
De geldelijke investeringen zijn:
* cursusbedrag van € 45,- per avond, incl. cursusmap, koffie en thee
* boek: “Kom weer tot leven! Het doordringen van het evangelie tot in onze
diepste diepten”; Simone Pacot; Carmelitana, Gent 2004, ISBN 90-76671-53-7, 264
p., € 24,50 (te bestellen bij: http://www.berneboek.com/shop/product.php?id=1284)
Plaats van samenkomst:  Delft of Bennekom
Aantal deelnemers:  minimaal: 5; maximaal: 10 per avond
Cursusleider:            Dineke Sinke (06 15109106)
Voor vragen en aanmeldingen:   info@emmauspastoraat.nl

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 Copyright © 2019 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website