Something for nothing (Romeinen 7 en 8)

Geplaatst door Dineke van Kooten op 2 juni 2011 in Bijbel, Pastoraat, Uitleg

Tijdens de Insight Focus Therapy-Module 5 training door Pauline Skeates in mei jl.  hield ze een overdenking over Romeinen 7 en 8 aan de hand van de Living Bible parafrase. Dit was voor ons allen indrukwekkend. Ik wil hiervan vanuit mijn aantekeningen delen met anderen:

Paulus was zich bewust van zijn worstelingen. In Romeinen 7 heeft hij het er over dat het goede dat hij graag wil doen, hem maar niet lukt om te doen. Paulus eindigt Romeinen 7 met: Er is iets heel erg fout gegaan diep bij mij van binnen en het krijgt me toch elke keer weer te pakken. Elke keer als ik probeer het goede te bereiken, doe ik toch dat andere. Hij worstelt ermee en snapt er niets van. Hij zegt als het ware: Wat moet ik nu doen?

In Romeinen 8 gaat hij verder en vindt de oplossing voor het leven vanuit Gods voorwaarden. Met de komst van Jezus, de Messias, is deze verschrikkelijke situatie opgelost. Degene die daarin gaan en het feit dat Jezus Christus hier voor ons is, hoeven niet meer gebukt te gaan onder datgene wat hen er eerder onder hield. Hij heeft het over een laaghangende, donkere, zwarte wolk.

En dat is een wolk van veroordeling.

 

De wolk hangt laag en is donker. Wij lijden daar onder. Het houdt ons gebukt. Het beperkt ons om te zijn zoals we bedoeld zijn. Want we willen het goede doen, maar we doen het kwade. Paulus zegt: Jezus Christus komt en die blaast die hele wolk weg. Waardoor wij kunnen gaan staan. We zijn niet veranderd, maar we zijn alleen maar gaan staan. En we staan omdat de wolk van veroordeling weg is.

 

Waar staan we in? We staan in een nieuwe kracht. We staan niet meer in de wet.

Wat is de nieuwe kracht? Het geestelijk leven in Jezus Christus. De geest van het leven door Jezus Christus, die de lucht schoonmaakt. Zoals een dag na een storm waarop de lucht ook helder en zonder wolken is.

Waar zijn we door Jezus van vrijgemaakt? Een hopeloos leven van gemene onderdrukking en tirannie door de zonde en de dood. Het betekent dat je vrij bent gezet van zonde en van dood. En niet omdat je iets gedaan hebt, maar omdat je staat in een nieuwe kracht. Je deed er niets voor. Paulus deed er niets voor. Je bent alleen gaan staan in een lucht, die schoongemaakt is door Jezus Christus.

En dan gaat Paulus verder: De letter van de wet konden we nooit door de zwakheid van de menselijke natuur vervullen. Omdat de letter van de wet eist wat wij niet konden leveren, is het wel door Jezus Christus voor elkaar gebracht. In plaats dat we nog meer ons best moeten doen, hoeven we alleen maar datgene te omarmen wat de Heilige Geest in ons aan het doen is. Diegene die denken dat ze het in hun eigen kracht kunnen doen, zijn alleen maar gemotiveerd door hun eigen, morele spierkracht en merken dat die kracht afneemt, waardoor ze het niet in het echte leven kunnen gebruiken. Maar degene die vertrouwen op Gods werk in hen, zullen ondervinden dat Gods Geest werkzaam in hen is, levend en ademend. Deze passie om het zelf te doen met je morele mogelijkheden (zoals de farizeeërs die tweehonderd achtenveertig geboden telde en driehonderd vijfenzestig verboden), om deze dingen teweeg te brengen met je eigen kracht, je eigen macht en je eigen inzet, is een doodlopende weg.

Je aandacht op God richten, dat leidt ons in een open ruimte met een vrij leven. Gericht zijn op God is het tegenovergestelde van gericht zijn op jezelf. Wanneer we meer gericht zijn op onze mogelijkheden en op onszelf, om onszelf te redden, dan denken we meer aan onszelf dan aan God. Dan negeer je wie God is en wat Hij aan het doen is.

Maar als God Zelf intrek genomen heeft in jouw leven, dan kun je toch moeilijk meer aan jezelf denken, dan aan Hem? Als iemand niet de duidelijke aanwezigheid van God, de aanwezigheid van Christus, in zich heeft uitgenodigd, heeft hij geen idee waar we het over hebben. Maar voor jullie die Hem wel verwelkomt hebben en in wie Hij woont, ook al ervaar je de belemmeringen van de zonde, zul je ook het leven ervaren onder Gods voorwaarden. Het is toch logisch dat als de levende en aanwezige God, die Jezus uit de dode heeft opgewekt, in jou intrek neemt, dat Hij datgene zal doen, wat Hij ook in Jezus heeft gedaan en jou in het leven brengen van Zichzelf. Hij zal hetzelfde voor jou doen, wat Hij voor Jezus Christus heeft gedaan. Hij zal je tot leven brengen in Zichzelf. Wanneer God leeft en in jou ademt – en dat doet Hij, net zo zeker als Hij dat in Jezus deed – dan ben je vrij gezet van het dode leven. Met Zijn Heilige Geest die in jou woont, zal jouw lichaam net zo levend zijn als dat van Christus.

Heb je het dan helemaal niet door dat je oude leven waarin je alles zelf deed, helemaal niets oplevert? Daar valt niets van te verwachten. Daar heb je niets aan.

Het allerbeste wat je kunt doen, dat is het oude leven een fatsoenlijke begrafenis geven en verder gaan met je nieuwe leven! De Heiige Geest van God roept ons. Er zijn dingen die we moeten doen en plaatsen waar we naar toe moeten gaan. Dit opstandingsleven dat je van God hebt ontvangen is niet een timide, beperkend leven, maar het is juist een avontuurlijk leven. We gaan dan God begroeten met een kinderlijk: “Wat gaan we nu doen, Vader?” Gods Geest raakt onze geest aan en bevestigt wie we werkelijk zijn. En wij weten wie Hij is en wie wij zijn: Vader en kinderen. En nu weten we dat we gaan krijgen wat we niet verdienen, maar wat Hij beloofd heeft: een ongelofelijke erfenis. We maken dat mee wat Christus doormaakte. Als we de moeilijke tijden meema(a)k(t)en, dan zullen we ook goede tijden met Hem meemaken.

En daarom denk ik ook dat er geen enkele vergelijking valt te trekken tussen de huidige moeilijke tijden en de komende goede tijden, zegt Paulus. Om ons heen hebben we een schepping die in verwachting is. De moeilijke tijden – de pijn van de wereld – zijn alleen maar geboorteweeën. Maar het is niet alleen om ons heen, maar ook in ons. De Heilige Geest werkt oo bij ons van binnen. Wij voelen ook de weeën van de geboorte. Onze lichamen verlangen naar volle verlossing. Maar daarom worden wij door het wachten niet minder. Net zoals een moeder die in verwachting is niet dunner wordt.

 

Wij blijven staan en we worden vergroot in het verwachten. Natuurlijk kunnen we niet zien wat we verwachten, maar hoe langer we wachten hoe dikker we worden en hoe meer vreugde er is in onze verwachting. En wanneer we moe worden van het wachten, is Gods Geest pal naast ons, die ons onderweg helpt. Als we niet weten hoe we moeten bidden, dat maakt niet uit! Hij bidt door ons en voor ons. Hij maakt een gebed uit ons woordeloos zuchten en ons pijnlijk kreunen. Hij kent ons veel beter dan wij onszelf kennen. Hij kent onze toestand. Hij houdt ons aanwezig voor God. En daarom kunnen we heel zeker weten dat elk detail van ons leven – door de liefde van God – uiteindelijk wordt verwerkt tot iets heel moois. God wist wat Hij deed, vanaf het allereerste begin.

In Jesaja 38 zegt Hij dat Hij vanaf het begin besloot om de levens die Hem lief hebben net zo te vormen als het leven van Zijn Zoon.

Dus wat denk je?

Als God op deze manier aan onze zijde is, hoe kunnen we dan ooit verliezen?

Als God niet aarzelde om alles op het spel te zetten voor ons, om onze toestand gewoon te omarmen en Zichzelf bloot te stellen aan het allerergste door Zijn eigen Zoon te zenden, is er dan iets wat Hij meer voor ons zou willen doen met blijdschap en vrijheid? En wie zal het wagen om met God te knoeien door verkeerde dingen te doen bij een van Gods uitverkorene? Denk je nu werkelijk dat er iemand in staat zal zijn een wig te drijven tussen ons en Christus liefde voor ons? Op geen enkele manier! Dat kan gewoon niet! Geen problemen, geen moeilijke tijden, geen haat, geen honger, geen dakloosheid, geen gepest worden, niet in de rug gestoken worden, geen eens de ergste zonde die vermeld wordt in de bijbel Ik ben er kompleet van overtuigd dat niets, niets er tussen kan komen! Leven noch dood, hemels noch demonisch, vandaag noch morgen, niets kan komen tussen de liefde van God en ons, vanwege de manier waarop Jezus – onze Heer – ons heeft omarmd. Gezegend zij het woord van de Heer. Amen

Moge het Woord van de Heer je zegene en je behouden en veroorzaken dat je gaat staan en je gaat uitrekken in die kracht. Niet jouw kracht, maar de kracht van Christus in je. Laat niemand tussen jou en Hem komen en van je stelen de prijs die jou door Christus toekomt! Laat de kracht van het donker niet in je oren fluisteren: “Heeft God gezegd? Heeft God dat werkelijk gezegd??” Je gaat staan – maakt niet uit wat Hij heeft gezegd – en zegt: “JA, dat heeft Hij. JA! Ik ben in Christus en Christus is in mij. Halleluja! Ik sta vanwege Christus, niet vanwege mijzelf! Ik en mijn zonde zijn verloren. Ik ben gefundeerd in Christus en daar sta ik in met glorie, verwonderd. Als een schat van de hemelse Vader. Ik sta niet gebukt! Ik accepteer mijn werkelijkheid en toch ik sta in Christus! Ik leun op/val terug in Christus, die in mij is en ik weet dat ik oké ben. Niet omdat ik goed ben, maar omdat ik geliefd ben. Niet omdat ik perfect ben, maar omdat ik bemind word. Niet omdat ik iets ben, maar omdat ik van Hem ben. Het is mijn recht, want Jezus Christus heeft die laaghangende wolk van veroordeling weggeblazen.

GA STAAN, vandaag!

Jouw (vroegere) kindertijd heeft je met problemen achter gelaten en die voel je. Maar dat is niet de hele waarheid. De hele waarheid is het complete plaatje, wat je komt te weten en te zien als je kijkt naar de Hemelse Vader. Ja, je voelt dit hier wel, maar dat wat God zegt dat is ook de waarheid: ja, je bent de geliefde!

En de vijand zal je gebrokenheid gebruiken en zeggen: “Heeft God dat werkelijk gezegd? Ben je werkelijk de geliefde?  Echt waar?” JA, dat is waar! Laat niemand er tussen komen of een wig drijven tussen jou en God en het van je stelen!  De vijand heeft dat helemaal aan het begin al bij ons gedaan, door ons af te scheiden van de aanwezigheid van God en is er tussen gekomen. En dat wil hij keer op keer op keer doen. Hij hoeft daar niet zoveel voor te doen, als hij het voor elkaar krijgt om ons te scheiden van de liefde van God, dan zijn we dood in de zonde. Je moet je niet laten scheiden, want zonder de liefde van God ben je dood. Niet fysiek dood, maar dood in de zonde. Je bent verloren voor het leven als je niet in de liefde van God blijft. De vijand zal je zeggen dat je het zonder de liefde van God moet doen, maar dat is niet de waarheid. Dit is de waarheid: richt je aandacht naar de liefde van God toe en denk eraan wat God voor jou is en heeft gedaan. Ga staan, zoals een rijke erfgenaam. Zoals iemand die een koninkrijk gaat erven, zoals jullie kroonprins. Jij bent Koninklijke. Laat dat zien in je gedrag, niet op een egoïste manier, maar op een manier van een dankbare: Heer, dank U wel! Dank U wel! Ik was verloren, nu ben ik gevonden. Ik was neergebukt en nu kan ik staan. Ik was eerst iets kleins en nu ben ik koninklijk. Ik was gebogen, maar nu sta ik. Niet vanwege mijn eigen inzet, maar omdat ik iets zo waardevols, zo fantastisch heb gevonden en ontvangen. Iets wat zo veel groter en voorbij mij is. Ik kan nooit in een miljoen jaren doen wat ik nu doe met Christus, door Zijn genezing die Hij in mijn leven heeft gebracht. Dank U!

Niet omdat ik fantastisch ben, maar omdat ik Geliefd ben. Omdat ik geliefd ben, kan ik het doen!

Als je Geliefd bent, dan kun je alles aan omdat je niet bang bent. Als je uit de angst stapt, dan stap je in het leven en dan grijp je het vast en je kust het en je leert het en je ontploft als het ware. En alles wat in je zit, komt naar buiten als een kabbelend beekje. Dat is precies wat Jezus tegen je zegt: als er iemand is die dorst heeft, die komt naar Mij en drinke. Kom maar drinken van Zijn liefde, zoveel als je nodig hebt. En  vanuit het binnenste van je hart zullen stromen van Levend water vloeien.

Ga staan, we zijn van Koninklijke huize. God wil ons verbinden met de kracht en aanwezigheid van Christus. We kunnen onser niet naar toe worstelen en het zelf verdienen. We kunnen het niet vastgrijpen. We kunnen het alleen maar ontvangen. Als we het ontvangen moeten we NEE zeggen tegen de vijand die zegt: “Heeft God dit echt gezegd?” Strijd er niet tegen, maar zeg: “O, hallo, ben je daar weer?” en keer je aandacht weer naar God! Dan komt er een nieuwe kracht. En als we leunen /achterover rusten in de liefde van God, dan word je zoals God je bedoelt en gemaakt heeft, vanaf het allereerste begin. Dan zal de  vijand zeggen: “Mag je wel zo zijn? Mag je het wel zo makkelijk opnemen? Mag je wel krachtig zijn? Mag je wel kleurig zijn?” En normaal gesproken gaan we er dan tegen vechten als een rebel en nu mogen we eenvoudig zeggen: “Ja, dat mag. Mijn Vader vertelde het mij!”

We staan en zeggen “JA”

Dineke Sinke
www.emmauspastoraat.nl/blog/

We weten dat er een hemels Vader is, die wil dat we meer weten, dat is onze erfenis. We leunen naar achteren en we zeggen: “JA” en we worden ons bewust van hoe Hij ons vanaf het begin heeft geschapen en daar zeggen we “Ja” tegen. En terwijl we daar zo verblijven, worden we veranderd naar Zijn beeld en gelijkenis.

In Romeinen 8 staat als je denkt dat je dat zelf kunt, dan ben je niet wijs! Maar we zitten vaak zo vast aan onze ego, aan het zelf willen doen en aan het gezien willen worden, alsof we fantastisch zijn, dat we het wel heel erg graag zelf willen doen. Maar we kunnen het niet! We kunnen het alleen krijgen voor niets: Something for nothing!!

Spreek tot je ziel en kijk naar God en zeg: “JA”

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 Copyright © 2020 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website