0

17 – geloof / God

Gepost door Dineke van Kooten op 10 november 2011 in 01 Ziek worden

Mijn geloof Hoe was het met mijn geloof? Wat geloofde ik en hoe stond ik daarin. Ik weet dat ik als jong kind, bewust mijn hart gegeven heb aan God en Zijn genade heb ontvangen. Ik ben mijn puberteit doorgekomen, omdat ik dwars door alles heen God ervoer. Hij was mijn houvast. Ik ondervond weliswaar God niet in mij, zoals nu. Maar God was wel mijn Goede Herder. Hij leidde mijn leven en zocht mij op als ik weer ergens […]

Tags: , ,

 
0

Something for nothing (Romeinen 7 en 8)

Gepost door Dineke van Kooten op 2 juni 2011 in Bijbel, Pastoraat, Uitleg

Tijdens de Insight Focus Therapy-Module 5 training door Pauline Skeates in mei jl.  hield ze een overdenking over Romeinen 7 en 8 aan de hand van de Living Bible parafrase. Dit was voor ons allen indrukwekkend. Ik wil hiervan vanuit mijn aantekeningen delen met anderen: Paulus was zich bewust van zijn worstelingen. In Romeinen 7 heeft hij het er over dat het goede dat hij graag wil doen, hem maar niet lukt om te doen. Paulus eindigt Romeinen 7 met: Er is […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Afstand nemen van de dood(sgeest)

Gepost door Dineke van Kooten op 21 februari 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), ik kom voor Uw aangezicht – met mijn medegelovigen als getuigen – om te verklaren dat ik bevrijd ben van de doodsgeest en zijn invloeden. Door de kracht en de autoriteit die mij is verleend door de Heer Jezus Christus, verwerp ik de doodsgeest en alle andere onreine geesten die ermee verbonden zijn. Ik verklaar […]

Tags: , , , ,

 Copyright © 2020 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website