0

22 – zwart schaap

Gepost door Dineke van Kooten op 20 februari 2013 in 02 Ziek zijn

Zwarte schaap Zo deed Alice Miller mij recht door mijn situatie in haar boek woorden te geven:   Het is vaak iemand met een sterke persoonlijkheid die “niet ondanks, maar door zijn innerlijke rijkdom zo’n moeilijk kind is voor zijn ouders. Het komt vaak voor dat de gaven van een kind (intensiteit van gevoelens, diepgang van ervaringen, nieuwsgierigheid, intelligentie, opmerkzaamheid, die natuurlijk ook kritiek inhoudt) de ouders confronteren met conflicten die zij sinds lang trachten af te weren met behulp […]

Tags: , , , , , ,

 
1

Jezelf kennen – deel I

Gepost door Dineke van Kooten op 29 januari 2012 in I - Cursus

Leer jezelf kennen in het licht van God deel I – aan de hand van het gedachtegoed van Simone Pacot –   Heel wat mensen weten geen raad met de psychologische kant van  hun bestaan. Ze weten niet wie ze ten diepste zijn, laat staan wat hun diepe verlangens zijn. Heel wat mensen weten veelal niet hoe je met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om moet gaan en proberen die onderwerpen vruchteloos te negeren of te bestrijden. Voor veel mensen […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Retraites

Gepost door Dineke van Kooten op 19 juni 2011 in Cursus - Emmaüs, Pastoraat

Graag wil ik in deze blog uw aandacht vragen voor Prisma. Prisma is een werkgroep voor spiritualiteit en psychotherapie bestaande uit vier personen. Zij geven zegenrijke retraites in Nederland en Belgie. Zij zeggen zelf over hun visie: “Wij staan in de joods-christelijke traditie. We geloven in een persoonlijke God. God wil met ons een relatie aangaan en ons in een Verbond met Hem tot nieuwe en vrije mensen maken. We geloven dat Jezus de Zoon van God is, die in […]

Tags: , , , , , , ,

 
0

Leanne Payne

Gepost door Dineke van Kooten op 17 mei 2011 in Schrijvers

Wie Leanne Payne is en wat haar gedachten goed inhoudt, wordt precies verteld op de website www.leannepayne.nl. Daar staat: Leanne Payne heeft in 1981 Pastoral Care Ministries opgericht. Zij geniet internationale bekendheid vanwege haar lezingen en diverse publicaties over het ervaren van Gods Tegenwoordigheid en de genezing van de totale mens. Samen met haar team verzorgt ze vijfdaagse conferenties in de Verenigde Staten en Europa. Doel is om mensen te helpen die lijden onder seksuele gebrokenheid, gebrek aan zelfaanvaarding, langdurige […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Volharding

Gepost door Dineke van Kooten op 8 mei 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), ik dank U! Ik dank U dat ik als een ontzagwekkend wonder naar Uw beeld ben gemaakt. Ik dank U dat ik dit mag weten. Mag ik er alstublieft mee doorgaan dat heel diep te weten. Dank U, dat Jezus al mijn schulden heeft betaald, zodat ik in Uw gezin aangenomen ben als uw geliefde […]

Tags: , , , , , , , ,

 
0

Genezing van identiteit tav mijn moeder

Gepost door Dineke van Kooten op 14 maart 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), ik dank U, dat U alles weet over mijn gezin en de moeder die ik had of misschien niet had. Ik dank U, omdat U mijn behoeften ken en de lege plekken in mijn identiteit. Drie-enig God, helpt U mij alsUblieft om deze vitale relatie op een nieuwe manier, als volwassene, te zien. Helpt U […]

Tags: , , , ,

 
0

GENEZING van mijn vader wonden

Gepost door Dineke van Kooten op 7 maart 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), dank U, dat U alle omstandigheden van mijn familie kent. Dank U, dat U mijn vader kent, dat U weet wie hij is (of was) en wie ik ben. U weet wat er nodig is! U weet waar de leemten zijn in de relatie met mijn vader. U weet wat mijn vader mij niet heeft […]

Tags: , , , , ,

 
0

GENEZING van mijn moeder wonden

Gepost door Dineke van Kooten op 28 februari 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), dank U, dat U alle omstandigheden van mijn familie kent. Dank U, dat U mijn moeder kent, dat U weet wie zij is (of was) en wie ik ben. U weet wat er nodig is! U weet waar de leemten zijn in de relatie met mijn moeder. U weet wat mijn moeder mij niet heeft […]

Tags: , , , ,

 
0

Afstand nemen van de dood(sgeest)

Gepost door Dineke van Kooten op 21 februari 2011 in Gebeden

God de Vader (Schepper van mijn leven), God de Zoon (Redder en Verlosser van mijn leven) en God de Heilige Geest (Herschepper van mijn leven), ik kom voor Uw aangezicht – met mijn medegelovigen als getuigen – om te verklaren dat ik bevrijd ben van de doodsgeest en zijn invloeden. Door de kracht en de autoriteit die mij is verleend door de Heer Jezus Christus, verwerp ik de doodsgeest en alle andere onreine geesten die ermee verbonden zijn. Ik verklaar […]

Tags: , , , ,

 Copyright © 2020 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website