-

Lin Button – Visie

Gepost door Dineke van Kooten op 31 juli 2013 in Schrijvers

Lin Button interview in ‘Visie’, programmablad EO ‘Luisteren naar Gods stem’   Lin Button gelooft dat God tot iedereen wil spreken. Niet alleen door de Bijbel, maar op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door visioenen, dromen, indrukken en beelden. Lin: “Toen ik ging geloven, dacht ik dat alle christenen op die bijzondere manier Gods stem zouden verstaan.” Spirituele oren Lin Button gelooft in elk geval dat Gods stem heel veelzijdig is. Zij is niet bang voor haar eigen interpretatie, maar benadrukt […]

Tags: , , , ,

 
2

20 – lezen

Gepost door Dineke van Kooten op 24 oktober 2012 in 02 Ziek zijn

Lezen Naast de boeken van Nouwen las ik zo’n honderd andere boeken per jaar, meestal kwam ik van de ene schrijver, via zijn literatuurlijst bij de andere schrijver. Zo werd ik min of meer een autodidact op het gebied van psychologische en spirituele processen. Ik heb ervaren hoe elke keer weer het proces waarin ik zat òf voorafgegaan werd door boeken die ik had gelezen òf op dat moment werd ondersteund door boeken die ik aan het lezen was. Nu […]

Tags: , , , , , , , , , , ,

 
1

Jezelf kennen – deel I

Gepost door Dineke van Kooten op 29 januari 2012 in I - Cursus

Leer jezelf kennen in het licht van God deel I – aan de hand van het gedachtegoed van Simone Pacot –   Heel wat mensen weten geen raad met de psychologische kant van  hun bestaan. Ze weten niet wie ze ten diepste zijn, laat staan wat hun diepe verlangens zijn. Heel wat mensen weten veelal niet hoe je met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om moet gaan en proberen die onderwerpen vruchteloos te negeren of te bestrijden. Voor veel mensen […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Conferenties

Gepost door Dineke van Kooten op 19 mei 2011 in Cursus - Emmaüs, Pastoraat

Deze keer wil ik u wijzen op de inspirerende, helende en vernieuwende conferenties die worden georganiseerd door de Stichting Toerusting Pastorale Zorg. Deze stichting is gebaseerd op het werk van Leanne Payne. Stichting T.P.Z. is in het leven geroepen om conferenties zoals de drie PCM-conferenties met Leanne Payne in 1998, 2002 en 2008 in Nederland te kunnen organiseren. Het doel van de stichting is het trainen/toerusten van professionele hulpverleners, predikanten en leken om werkzaam te zijn in pastoraat en hulpverlening door […]

Tags: , , , ,

 
0

Leanne Payne

Gepost door Dineke van Kooten op 17 mei 2011 in Schrijvers

Wie Leanne Payne is en wat haar gedachten goed inhoudt, wordt precies verteld op de website www.leannepayne.nl. Daar staat: Leanne Payne heeft in 1981 Pastoral Care Ministries opgericht. Zij geniet internationale bekendheid vanwege haar lezingen en diverse publicaties over het ervaren van Gods Tegenwoordigheid en de genezing van de totale mens. Samen met haar team verzorgt ze vijfdaagse conferenties in de Verenigde Staten en Europa. Doel is om mensen te helpen die lijden onder seksuele gebrokenheid, gebrek aan zelfaanvaarding, langdurige […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Vrouwelijke eigenschappen

Gepost door Dineke van Kooten op 2 mei 2011 in Mannen - vrouwen

Het Vrouwelijke. Wat is dat eigenlijk? Het zijn de eigenschappen die typisch vrouwelijk zijn, zoals ontvankelijkheid, schoonheid, kwetsbaarheid, op de achtergrond blijven en overgave. Maar ook verbondenheid met de aarde, in het hier-en-nu verkeren, sacraliteit en vruchtbaarheid. Vrouwelijke eigenschappen zijn essentieel om contact met onze diepste lagen te kunnen maken. Als deze eigenschappen niet voldoende zijn ontwikkeld blijven we aan de oppervlakte steken. Ook helpen ze ons over te kunnen geven: aan onszelf, maar ook aan het leven. En ze […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Mannelijke eigenschappen

Gepost door Dineke van Kooten op 2 april 2011 in Mannen - vrouwen

De mannelijke eigenschappen, zoals activiteit, naar buiten gericht zijn en creatie komen in onze wereld goed van pas omdat ze helpen zoveel mogelijk materiële zekerheden te verwerven. Mannelijke eigenschappen worden vooral geuit in focus, ambitie, gedreven-zijn, willen presteren, concentratie en logisch denken. Een man kan zijn concentratie maar op één ding tegelijk richten. Mannen zijn gericht op het vinden van oplossingen. Ze houden zoveel van uitdagingen dat ze soms zelfs problemen zoeken en creëren waar deze niet bestaan. Zij houden van […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 Copyright © 2021 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website