-

de andere weg

Gepost door Dineke van Kooten op 15 maart 2015 in Studieboeken

Scott M. Peck, ‘de andere weg’, Nederlands, 428 pagina’s, Uitgeverij Maarten Muntinga B.V., ISBN: 9789041720238, februari 1997 Het onderkennen en oplossen van problemen is een pijnlijk proces dat de meesten van ons proberen te vermijden. En juist door dit vermijden, wordt men geremd in de eigen ontwikkeling. Onze spirituele en persoonlijke groei maken deel uit van hetzelfde proces van afsterven en toegroeien naar onze wezenlijke kern, die ware liefde is. Die liefde komt niet uit de hemel vallen, maar vraagt […]

Tags: , , , , ,

 
1

Jezelf kennen – deel I

Gepost door Dineke van Kooten op 29 januari 2012 in I - Cursus

Leer jezelf kennen in het licht van God deel I – aan de hand van het gedachtegoed van Simone Pacot –   Heel wat mensen weten geen raad met de psychologische kant van  hun bestaan. Ze weten niet wie ze ten diepste zijn, laat staan wat hun diepe verlangens zijn. Heel wat mensen weten veelal niet hoe je met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om moet gaan en proberen die onderwerpen vruchteloos te negeren of te bestrijden. Voor veel mensen […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Johannes van het Kruis (3)

Gepost door Dineke van Kooten op 17 maart 2011 in Schrijvers

Sint Jan van het Kruis (de mystiek) auteur: Jan Lammens, ocd website: http://www.karmel.be/ De mystiek van Johannes van het Kruis i Oh noche que juntaste! 0 nacht die eenheid bracht! Hoe de ervaring en de leer van San Juan de la Cruz samenvatten? Wel, het gaat hem om de éénwording van de mens met God. Met niemand kan dat als met Hem. Want God „transcendeert door interioriteit”. God transcendeert d.w.z. : Hij is zo overtreffend anders dan wat of wie […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Johannes van het Kruis (2)

Gepost door Dineke van Kooten op 10 maart 2011 in Schrijvers

Sint Jan van het Kruis (zijn levensverhaal) auteur: Paul De Bois, ocd website: http://www.karmel.be/  De levensschets van Juan de la Cruz 1542   Juan wordt geboren in een arme familie, te Fontiveros. Twee jongens waren hem reeds voorafgegaan : Francisco en Luis. Hun moeder, Toledaanse van afkomst en zonder vermogen, noemt Catalina Alvarez. Hun vader, Gonzalo de Yepes, is een man uit de adellijke kringen. Gonzalo heeft maling aan het standsverschil tussen hen beiden en huwt Catalina. Zijn rijke familie […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

Johannes van het Kruis (1)

Gepost door Dineke van Kooten op 3 maart 2011 in Schrijvers

Sint Jan van het Kruis (context) auteur: Pancraas Martens, ocd website: http://www.karmel.be/   Het Spanje van Juan de la Cruz   Wie de geschriften van Sint Jan van het Kruis leest, zal wel niet zo vlug als bij andere mystieke schrijvers de behoefte voelen om, tot beter begrip ervan, de historische context waarin ze verschenen zijn te leren kennen. Zijn leer lijkt zo ontheven aan alle wisselvalligheden, zo tijdeloos : louter een beschrijving van de groei der liefde, door Gods genadevolle invloed […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

 Copyright © 2020 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website