logo |
Emmauspastoraat.nl richt zich op predikanten, christelijke gemeenten en non-profit organisaties, voor zakelijke dienstverlening zoals coaching en supervisie zie emmauscoaching.nl.
pastoraat

GemeenteUpdate is onontbeerlijk om de gemeente gezond te houden. De temperatuur bij de missie en visie van de gemeente wordt gepeild. De aanpak bestaat uit:

  • bezoek tijdens diverse (publieke) bijeenkomsten;
  • individuele gesprekken met dwarsdoorsnede van de gemeente;
  • analyse wordt gepresenteerd: wat goed loopt en op welke manier dat onderhouden kan worden; zaken die minder goed lopen worden aangekaart en oplossingen aangedragen;
  • nazorg van het traject.

De gemeenteupdate wordt ervaren als inspirerend, bemoedigend en respectvol.

Emmaüs wordt geconsulteerd als:

  • er nieuwsgierigheid is naar de zienswijze van een ervaren buitenstaander;
  • er verlangen is naar groei;
  • er onvrede onder woorden gebracht moet worden;
  • gemeentes samengevoegd worden;
  • gemeentes te groot of te klein worden.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen?
Vul het formulier in.

 

   

Doelgroepen

Kerken en christelijke gemeenten

Tijdstippen / duur

Dagdelen van 3 uur

Stel hier je vraag

Stuur door

© Fotografie: SynArt