logo |
Emmauspastoraat.nl richt zich op predikanten, christelijke gemeenten en non-profit organisaties, voor zakelijke dienstverlening zoals coaching en supervisie zie emmauscoaching.nl.
pastoraat

Elim-groepen zijn bijeenkomsten waarbinnen predikanten met elkaar praktijksituaties bespreken en nieuwe handvatten krijgen aangeboden.

Kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke (geloofs)ontwikkeling; werkhouding t.o.v. pastoraat, kerkenraad, preekvoorbereiding en -vaardigheden en prioritering van gezin en het ambt worden gedeeld.

Het programma ligt niet vast. Het wordt bepaald door de inbreng van de deelnemers. Het is niet alleen cognitief, maar ook praktijk- en ervaringsgericht. Zo wordt er gebruik gemaakt van allerlei werkvormen uit supervisie en coaching.

Deelname vraagt commitment van de deelnemers: inzet, trouw en betrokkenheid.

Voor predikanten in opleiding worden over diverse thema's lezingen gehouden.

 

Doelgroepen

Predikanten en voorgangers

Tijdstippen / duur

3 uur, 8 maandelijkse bijeenkomsten

Stel hier je vraag

Stuur door

© Fotografie: SynArt