logo |
Emmauspastoraat.nl richt zich op predikanten, christelijke gemeenten en non-profit organisaties, voor zakelijke dienstverlening zoals coaching en supervisie zie emmauscoaching.nl.
pastoraat

Cursussen

Sinds 2011 verzorgt Emmaüs Pastoraat de cursussen leer jezelf kennen en je leven heiligen in het licht van God. In haar praktijk zag Dineke Sinke hoe mensen beïnvloed en belemmerd worden door hun, vaak onbewuste, overtuigingen en uitgangspunten. Niet zelden verhinderen deze een open relatie met God. De cursussen zijn bedoeld voor ieder die meer wil weten over de mens en zijn drijfveren, over pijn en kwetsuren, en over de weg naar het licht en de bevrijding van Christus.

De cursusbijeenkomsten dragen een begeleidend karakter: samen met de cursusleider probeer je verder te komen. Het beeld van de Emmaüsgangers symboliseert dit proces. Zij zijn in verwarring. Jezus komt naast hen lopen en vraagt hen: Wat is er gebeurd? Het is deze vraag die ieder voor zichzelf onderzoekt en beantwoordt.

Vanuit een ander perspectief laat Jezus Zijn licht op deze vraag schijnen. Deze andere invalshoek maakt je bewuster van de invloed van je gedrag op je leven en de betekenis van God daarin.

Stel hier je vraag

Stuur door

© Fotografie: SynArt