logo |
Emmauspastoraat.nl richt zich op predikanten, christelijke gemeenten en non-profit organisaties, voor zakelijke dienstverlening zoals coaching en supervisie zie emmauscoaching.nl.
pastoraat

Leer jezelf kennen in het licht van God

Leidraad voor cursus I is het boek ‘Tot in onze diepste diepten; Het evangelie ter harte nemen’ van Simone Pacot. De basis van elke cursusavond bestaat uit het bespreken van hoofdstukken uit dit boek, aangevuld met een Bijbelstudie.

Ieder mens bevindt zich in zijn leven soms op een doodlopende weg. Simone wijst ons hoe je vanuit het evangelie deze weg kunt herkennen, verlaten en vermijden en hoe je in navolging van Christus kunt kiezen voor de weg van het leven. Het boek bestaat uit vier delen:

  • Ons openen voor de Geest.
  • Kwetsuren.
  • Hoe bouwt God ons weer op.
  • Vergeving.

Materiaal
Cursusmap ( zie praktische informatie)
Boek  ‘Tot in onze diepste diepten’, Simone Pacot, ISBN 9789076671178 (voor eigen rekening).

Te bestellen bij Berneboek

Voor wie?

  • Voor wie zijn persoonlijke levensgeschiedenis en ontplooiing wil leren zien in het licht van het evangelie.
  • Voor wie in kerken pastorale zorg verleent, zoals bezoekbroeders, ambtsdragers en HVD.
  • Voor wie professioneel en ambtshalve begeleiding en hulpverlening biedt vanuit en op basis van een Christelijke levensovertuiging. Voor hen is de cursus een waardevolle herhaling en uitbreiding van hun kennis van poimeniek en pastoraalpsychologie.

Praktische informatie
Elke cursus bestaat uit één individueel gesprek en 13 groepsbijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de cursussen ‘s morgens en/of ’s avonds plaats. Bij aanvang ontvang je een uitgebreide cursus map. 

De kosten bedragen €45,- per bijeenkomst incl. BTW. 
Voor studenten en uitkeringsgerechtigden geldt een aangepast tarief van €25,- per bijeenkomst.
Cursuslocaties: Ede/Bennekom, Waddinxveen en Delft. Klik hier voor meer informatie (en andere plaatsen), data en/of aanmelden.

Stel hier je vraag

Stuur door

© Fotografie: SynArt